วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำฝน


สิ่งประดิษฐ์นี้มีคำขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 0803001503

จากภาพเป็นต้นแบบที่ 1 ที่ได้ทำการทดลอง

ฝนตกไฟดับเนื่องจากสาเหตุใดๆ เราไม่ต้องอยู่ในความมืดอีกต่อไปเนื่องจากได้มีความคิดในการนำฝนที่ตกลงมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยทางทีมงานกำลังเร่งวิจัยและพัฒนา


จากภาพเป็นต้นแบบรุ่นที่ 2


หลักการทำงานของเครื่องฯคือรวบรวมน้ำฝนจากหลังคาหรือน้ำไหลต่างๆเช่น น้ำทิ้งจากโรงงานหรือบริเวณที่มีน้ำไหลตลอดเวลาเช่น น้ำตก ไหลลงมาผลักกังหันเพื่อให้ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 12Vแล้วจึงแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 220V ด้วยเครื่อง Inverter ในการแจกไฟฟ้าให้กับเครื่องไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า พัดลม


    สูตรพลังงานไฟฟ้า: W = V x I [วัตต์= ความต่างศักดิ์ (volt) x กระแสไฟฟ้า (Amp.)]


ประสิทธิภาพของเครื่องฯ

-น้ำไหลลงจากรางน้ำ้ประมาณ 3400 Liter/Hour เฉลี่ยได้ไฟฟ้า 6 Watt จาก 12 Volt x 0.5 Ampคลิปบันทึกในรายการ Energy Update เกี่ยวกับการทำงานของเครื่่องฯ ที่ได้นำไปแสดงในงานวันนักประดิษฐ์


าพถ่ายในงานวันวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกนานาชาติ2009


ผู้คนสนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียด


นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง อดีต รมต.ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความสนใจแก่เครื่องฯภาพเครื่องฯที่ได้แสดงในงาน
อุปกรณ์ในการเก็บพลังงานและอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าbattery)กระแสตรงเป็นกระแสสลับ(inverter)


เครื่องฯได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ชุมชนฯ

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อลดภาวะโลกร้อน